HACCP

HACCP

HACCP Termometri

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) termometri zadovoljavaju sve norme potrebne prilikom kontrole u procesu pripreme i skladištenja prehrambenih proizvoda.

HACCP sustav

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point) predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenja i transporta hrane, odnosno preventivan i sistematičan sustav praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane (zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog procesa).

U današnje vrijeme kada je briga za sigurnost i kvalitetu prehrambenih proizvoda postala veoma izražena, HACCP sustav neizostavan je u poslovanju sa hranom. Osim savjesti osoba koji se bave proizvodnjom i trgovinom prehrambenih proizvoda i Zakon o hrani obavezuje na kontrolu koja je dana u preporukama HACCP norme.

Uvođenjem i praćenjem kritičnih kontrolnih točaka od primarne proizvodnje do plasmana gotovog proizvoda osiguravate kupcu besprijekorno kvalitetan i zdravstveno ispravan proizvod.

Osim u tijeku proizvodnje do promjene u kvaliteti proizvoda može doći u transportu, skladištenju i na samom prodajnom mjestu. Kritične kontrolne točke u večini slučajeva su vezane za termičku obradu (hlađenje, grijanje), relativnu vlagu, Ph, te kontrolu čišćenja i dezinfekcije.

Za praćenje kontrolnih točaka točaka neophodni su kvalitetni i precizni instrumenti, pomoću kojih osiguravate redovito praćenje i bilježenje parametara te upozorenja dođe li do nedozvoljenih situacija.

DUALTEMP PRO termometar (bezkontaktni i ubodni) + TVORNIČKI CERTIFIKAT

DUALTEMP PRO termometar mjeri bezkontaktno(infracrveno) ili sondom. Uz njega dobivate i tvornički certifikat o umjeravanju što ga čini pouzdanim za profesionalnu upotrebu u kuhinjama.

950.00 Kn

HACCP

Digitalni ubodni termometar - džepni (sonda 125 mm)

Digitalni ubodni termometar sa sondom duljine 125 mm je kompaktne džepne veličine.

185.63 Kn

HACCP

Digitalni ubodni termometar (kabel 1 m)

​Digitalni ubodni termometar s kablom duljine 1 m. IP65 zaštita

300.00 Kn

HACCP

Digitalni preklopni termometar THERMO JACK

Vrlo praktičan preklopni termometar džepne veličine sa sondom duljine 60mm. Za brzo i lako mjerenje temperature u tekućim i polukrutim materijalima.  Udovoljava EN13485 standard.

223.75 Kn

HACCP

Digitalni preklopni termometar THERMO JACK PRO

Preklopni termometar džepne veličine. Sonda dužine 110mm. Za lagano, brzo i točno mijerenje tekućina i polutvrdih materija. U skladu sa EN13485 normom.

550.00 Kn

Termometar za hladnjake prema EN 13485 normi

Mjerite temperaturu prilikom skladištenja i transporta rashlađene, smrznute i duboko smrznute hrane. Termometar je visoke preciznosti jer je umjeren u dvije točke.

18.75 Kn

HACCP

Digitalni ubodni termometar s dugom sondom od 300mm IP65 EN13485

Digitalni ubodni termoemtar sa vrlo dugom sondom od 300mm. Otporan na vlagu i prašinu prema IP65 standardu. Zadovoljava EN13485 standard

225.00 Kn

UMJERENI termometar za hladnjake prema EN 13485 normi

Mjerite temperaturu prilikom skladištenja i transporta rashlađene, smrznute i duboko smrznute hrane. Termometar je umjeren i dolazi s tvorničkim certifikatom o umjeravanju.

275.00 Kn

HACCP