Klima logger (termo-higrometar)

Termohigrometar digitalni klima logger

Termohigrometar digitalni klima logger

Šifra:1221

612.50 Kn

490.00 +

122.50 Kn PDV

Klima logger (termo-higrometar)

Senzorne jedinice se kupuju odvojeno (do 5 komada na jedan centralni uređaj).

Memoriranje Min./Max. vrijednosti sa datumom

-Prosječne vrijednosti

-Alarm

-Mogučnost kalibriranja

  • Memorija za 3 000 seta vrijednosti
  • Radio kontrolirani datum/vrijeme
  • DCF off funkcija
  • PC software za prijenos podataka na osobno računalo
  • Uključene bterije 3x1.5V AA