PH METAR I VLAGOMJER PRIRUČNI

pH-metar i vlagomjer priručni

pH-metar i vlagomjer priručni

Šifra:1811

98.75 Kn

79.00 +

19.75 Kn PDV

Kombitester za mjerenje pH, vlage i svjetlosti za biljke. 

Biljkama je potrebna kvalitetna zemlja, vlaga i svjetlost.

To sve možete mjeriti ovim kombitsesterom, da li biljka dobiva dovoljno vlage i svjetlosti i da li tlo odgovara određenoj biljci.

Kombitester za mjerenje pH, vlage i svjetlosti za biljke. 


VLAGA – stavite prekidač na MOIST. Umetnite sonde u sredinu između biljke i ruba tegle na dubinu cca ¾ dužine sonde. Očitajte vrijednost na srednjoj skali (0-10, DRY-suho i WET-mokro).


SVJETLOST – stavite prekidač na LIGHT. Fotoelektrični senzor na instrumentu okrenite prema izvoru svjetosti prema kojem je biljka inače okrenuta. Očitajte vrijednost sa gornje skale ( 0-2000, DARK-tamno i LIGHT – svjetlo). Dva broja u tablici koja se nalazi na dnu ove deklaracije određuju minimalnu i maksimalnu količinu svjetlosti koja je potrebna biljci (npr. Aechema 100/1000).


pH VRIJEDNOST – za određivanje kiselosti tla stavite prekidač na PH. Umetnite sonde u kompaktno i vlažno tlo. Pošto ste pričekali 1 minutu, očitajte pH vrijednost sa donje skale ( 8 – 3,5, 8- alkalno 3,5-kiselo). Optimalna pH vrijednost za većinu biljaka je u granicama od 7-neutralno do 6,5 – lagano kiselo. Ukoliko je tlo prekiselo, dodajte malo prirodne zemlje. Ukoliko je tlo previše alkalno, dodajte malo treseta. 


Poslije svake upotrebe potrebno je obrisati sonde.

Nemojte ostavljati sonde u tlu nepotrebno dugo.

Ne stavljajte sonde u vodu.

Ovaj instrument ne koristi baterije.