HI98121 pH metar i ORP metar

HI98121 pH metar i ORP metar

HI98121 pH metar i ORP metar

Šifra:10180

Na upit Kn

+

HI98121 je vodootporan pH i ORP metar. Kučište instrumenta je kompletno zatvoreno i dizajnirano je da instrument pluta u tekućini. Elektroda ima okrugli priključak od 3.5 mm što omogućava laganu izmjenu sonde.

HI98121 je lagan, ergonomski dizajnirana tester. Ovaj tester je dizajniran da pluta što ga čini idealnim za uzimanje očitanja gotovo bilo gdje.  S HI98121 moguće je praćenje i pH i ORP u isto vrijeme. HI98121 se obično koristi za praćenje pH i klora za mnoge aplikacije, uključujući bazene, prilokom kontrole kvalitete hrane, itd ...

Po definiciji pH je mjerenje napona koji generira elektrokemijska ćelija na nuli struje. Potencijal generiran je proporcionalan termodinamičkoj aktivnosti iona koji se mjeri.


pH VRIJEDNOST

Jedan od bitnih pokazatelja kvalitete bazenske vode je pH vrijednost. Optimalna pH vrijednost bazenske vode je 7,2 – 7,6. Visoka pH vrijednost (iznad 8) daje vodi lužnat (alkalni) karakter. Posljedica toga je povećano taloženje vodenog kamenca, zamućenje vode, brže punjenje filtra nečistoćama. Pored toga smanjuje se efikasnost dezinficijskog sredstva, što bitno smanjuje kvalitetu vode. Niska pH vrijednost daje vodi kiseli karakter, što za sobom povlači mnoge negativne posljedice. Optimalna pH vrijednost bazenske vode smatra se 7,4 iz razloga što je ta vrijednost najbliža pH vrijednosti kože.


ORP VRIJEDNOST 

Dok slobodni klor pokazuje količinu raspoloživog klora u bazenu, druga svojstva vode mogu utjecati na to da li klor ispravno dezinficira vodu. Moguće je da je u vodi prisutna dovoljna količina klora ali da sanitacija vode nije u redu zbog drugih svojstava vode. ORP (Oksidacijsko Redukcijski Potencijal) izravno mjeri koliko je jak oksidacijski potencijal u otopini i na taj način određuje koliko je učinkovita sanitacija. Dva bazena sa istom koncentracijom slobodnog klora mogu imati potpuno različite ORP vrijednosti na temelju pH, cijanurične kiseline i temperature. Zbog toga je ORP najbolji pokazatelj koliko je bazenska voda dobro dezinficirana. Optimalna razina može varirati s obzirom na to što se koristi sa sanitaciju. ORP nivo se mora održavati iznad 650mV za bazene gdje se koriste klor, brom ili jod.


Grafikon za preračunavanje ORP (mV) u ppm klora:

Slično pH mjerenju koji kvantificira koliko su otopine kisele ili alkalne, ORP (Oksidacijski Redukcijski Potencijal) mjerenja kvantificira ukupno stanje otopine kao što je sposobnost za oksidaciju ili smanjenja kemijske vrste. Oksidiranje i smanjenje reagensa se koriste u sudjelovanju u kemijskim reakcijama poznatih kao reakcija redoks.

ORP senzor mora biti kemijski inertan; ne može oksidirati ili se smanjiti. Također mora imati odgovarajuće karakteristike površine za promicanje brze razmjene elektrona, karakteristika poznata kao razmjena visoke gustoće struje. Dva plemenita metala su dokazala da rade dobro za tu svrhu: čista platina i čisto zlato se koriste u izgradnji ORP senzora.


Bitne značajke:

- Vodootporan

- Automatska Temperaturna Kompenzacija (ATC)

- HOLD funkcija

- Jednostavan za korištenje

- Ekonomičan i praktičan


Specifikacije:

pH mjerno područje:-2.00 to 16.00 pH
pH rezolucija:0.01 pH
pH preciznost:±0.05 pH
ORP mjerno područje:±1000 mV
ORP rezolucija:1 mV
ORP preciznost:±2 mV
Temperatura mjerno područje:-5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
Temperatura rezolucija:0.1°C / 0.1°F
Temperatura preciznost:±0.5°C /±1°F
pH kalibracija:automatska, u jednoj ili dvije točke sa dva seta za kalibraciju (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18)
Temperaturna kompenzacija:automatiska za pH očitanja
Baterija Tip/Trajanje:1.5V (4) / cca 250 sati rada,  auto-off nakon 8 minutes nekorištenja
Elektrode/Sonde:HI73127 rzamjenska pH elektroda(uključena); fiksni ORP senzor
Okolina:-5 do 50°C (23 to 122°F); RH max 100%
Dimenzije:163 x 40 x 26 mm (6.4 x 1.6 x 1.0’’)
Težina:100 g (3.5 oz.)
Informacije za narudžbu:HI98121 (ORP/pH) dolazi sa HI73127 pH elektrodom, HI73128 alatom za mijenjanje elektrode, baterije i upute za korištenje.

Uz instrument je moguće naručiti još:

HI73127 Zamjenska pH elektroda


HI7004L 4.01 pH vrijednost pri 25°C, 500 mL boca 
HI7007L 7.01 pH vrijednost pri 25°C, 500 mL boca 

HI 7021M ORP test otopina (240 mV), 230 mL
HI 7022M ORP test otopina (470 mV), 230mL


HI70635L Otopina za čišćenje vinskih naslaga, 500 mL boca 
HI70300L Otopina za čuvanje elektroda, 500 mL boca