HI 83746 Fotometar za reducirajuće šećere

HI 83746 Fotometar za reducirajuće šećere

HI 83746 Fotometar za reducirajuće šećere

Šifra:10085

Na upit Kn

+

Jednostavno mjerenje u 3 koraka
1) Pripremite uzorak.
2) Nulirajte uređaj.
3) Pritisnite READ i pregledajte rezultate na LCD-u.

Određivanje koncentracije reducirajućih šećera (RŠ)
Određivanje koncentracije reducirajućih šećera (RŠ) jedan je od najbitnijih parametara koji je potrebno odrediti tijekom procesa nastanka vina. Praćenje povećanja RŠ tijekom sazrijevanja grožđa pomaže pri  određivanju početka berbe. Potrebno je imati najveći mogući sadržaj šećera zato što je to najvažniji  parametar pri određivanju komercijalne vrijednosti grožđa. Također, prilikom alkoholnog vrenja, praćenje smanjenja vrijednosti reducirajućih šećera može pomoći pri odluci kada je fermentacija gotova, te Vam omogućava da poduzmete korektivne mjere ukoliko je količina preniska, kako bi se osigurala odgovarajuća količina alkohola ili slatkoće.


Uobičajeni sadržaj RŠ u moštu i vinu
Mošt

Slatki mošt : 20-25% 200-250 g/L
Normalni : 10-20% 100-200 g/L
Pri fermentaciji : 4-12.5% 40-125 g/L
Vino
Slatko : 2.5-12.5% 25-125 g/L
Poluslatko : 0.8-2.5% 8-25 g/L
Polusuho: 0.2-0.8% 2-8 g/L
Suho: 0-0.2% 0-2 g/L


Glavni RŠ u grožđu su glukoza i fruktoza. Nakon reakcije sa suviškom alkalnog željezovog tartarata (Fehling reagens), sadržaj RŠ se može odrediti kolorimetrijski. Fehlingova metoda nije precizan način određivanja koncentracije, već indeksa koncentracije reducuirajućih šećera, jer reakcija ovisi o količini i vrsti prisutnih RŠ. Kada je sadržaj reducirajućih šećera poznat na početku fermentacije, stupanj potencijalnog
alkohola može se procijeniti množenjem sadržaja šećera (u g/L) s 0.06. Fenoli interferiraju u reakciji s Fehling otopinom, te se stoga uzorak crnog vina mora obezbojiti prije analize. Vina također sadrže nefermentirajuće reducirajuće šećere kao što je pentoza koji će također biti određeni ovom metodom.

INFORMACIJE O NARUDŽBI
HI 83746-02 (230V) se isporučuje sa staklenim kivetama s poklopcima (4), reagensima za oko 20 testova (HI 83746A-0 i HI 83746B-0), HI 93703-59 aktivnim ugljenom, 200 μL automatskom pipetom s dva plastična nastavka, 1000 μL automatskom pipetom s nastavkom (2), uputstvima za pipetu, žlicom, lijevkom, filter papirom (25), 12 VDC adapterom, 1.5V AA baterijama, (4), krpicom za čišćenje kiveta i uputstvima za korištenje u čvrstom prijenosnom koferu.

REAGENSI
HI 83746-20 Set reagensa (20 testova)
HI 93703-59 Aktivni ugljen za obezbojenje vina
(oko 100 testova)