Reflectolab plus

Reflectolab plus

Reflectolab plus

Šifra:1814

Na upit Kn

+

Reflectolab plus je prijenosni, praktični uređaj sa priborom za određivanje N,P,K u tlu, vodi, biljci… Njime možemo vršiti izmjere pomoću test traka i kiveta.

U kompletu Reflectolab plus su uključeni testovi za sljedeće analize: kalij – 100 testova (1-25 mg/lit. ), nitrati – 50 testova (5-225 mg/lit),fosfati – 50 testova (5-120 mg/lit).

Reflektometar RQflex plus

radi mijerenja u roku od nekoliko sekundi. Koristeći suvremene tehnologije barkod za pet različitih načina mijerenja mogu biti pohranjeni. Nadalje, instrument može pohraniti do 50 mjernih rezultata koji se mogu prikazati pritiskom na tipku, a može se prenijeti na PC za dokumentaciju pomoću RQdata softvera. 

Reflectoquant® test trake

Koristeći test trake Reflectoquant® dobivate kvantitativne rezultate na najlakši način u širokom rasponu koncentracija.Poliesterska folija je biološki razgradiv i trakice ne zahtijevaju posebne mjere zbrinjavanja otpada.

 

Reflectoquant® plus kivete za testiranje

Reflectoquant® plus kivete za testiranje omogućavaju bolju osjetljivost, što proširuje raspon mogućih primjena. Koraci rukovanje su svedeni na minimum, zahvaljujući reagensima koji su odmah spremni za korištenje.

Barkod

Barkod koji dolazi zajedno sa svakom kutijom testova učitava sve potrebne podatke u RQflex plus. Informacije obuhvaćaju puno podatke za kalibracije i specifičnih parametara, npr. vrijeme reakcije, čimbenike za korekciju valne duljine i sl.
 
Korištenje:
 
1. Unesite barkod za željeni parametar (do 5 mogu biti pohranjeni istovremeno). On sadrži sve podatke za kalibraciju instrumenta.
 
2. Umočite test traku u otopinu uzorka, a zatim ga stavite u instrumentu. Odaberite odgovarajući parametar na tipkovnici.
 
3. Dodati reagensa u uzorku. Prebacite otopinu u kivetu i stavite ga u adapter instrumenta. Zatvorite poklopac i mjerite.
 
4. Izmjerena vrijednost pojavljuje se nakon nekoliko sekundi na LCD zaslonu (do 50 izmjerenih vrijednosti mogu biti pohranjene u instrumentu.)
 

Nakon što se potroše reagensi tj. test trake moguće je naručiti posebno samo njih.Ovim uređajem moguća je izmjera i slijedećih parametara : Al3, NH4, Cl2, Cr, Ca, CO, Ag, K, Cu, Pb, Mg, Mn, Ni, Fe, SO3,…