orp

orp

orp

Što je ORP (Oksidacijsko Redukcijski Potencijal) i zbog čega je važan.

ORP je izraz koji se često koristi u obradi vode i prehrambenoj industriji. ORP označava oksidacijsko-redukcijski potencijal, tj. to je mjera čistoće vode i njezine sposobnosti da razgrađuje kontaminante.Raspon vrijednosti ORP-a je od -2000 do +2000, a mjerna jedinica je milivolt (mV). Budući da je ozon oksidant, zanimaju nas samo pozitivne razine ORP-a (iznad 0 mV).

ORP senzori mjere otopljeni kisik. Više zagađivača u vodi rezultira manjom količinom otopljenog kisika jer organski spojevi konzumiraju kisik stoga je razina ORP-a niža. Što je razina ORP vrijednosti viša, veća je sposobnost vode da uništi onečišćenje stranih zagađivača kao što su mikroorganizmi ili kontaminanti na bazi ugljika. Grafikon s lijeve strane prikazuje razine ORP-a za različite primjene.


* Dezinfekcija je uništenje specifičnih patogenih mikroorganizama
** Sterilizacija je uništenje svih mikrobioloških života


ORP razina također se može promatrati kao razina bakterijske aktivnosti vode jer postoji izravna veza između ORP razine i broja koliformnih bakterija u vodi. Grafikon desno prikazuje ORP razinu i relativne brojeve koliformnih bakterija.


Kako funkcionira mjerač ORP vrijednosti?

Mjerač ORP-a mjeri vrlo male napone koji se dobivaju pomoću sonde smještene u ozoniranoj vodi. Elektroda je napravljena od platine ili zlata koji reverzibilno otpuštaju svoje elektrone u oksidator. Generira se napon koji se uspoređuje sa srebrnom (referentnom) elektrodom u otopini srebra i soli, slično pH sondi. Što je više oksidansa sredstvo, veća je razlika u naponu među otopinama.

Nedostaci

ORP se ne može koristiti kao izravni pokazatelj ostataka otopljenog ozona, osim u primjenama s vrlo čistim vodama.

Prednosti

ORP je prikladan za mjerenje sposobnosti ozona da izvrši kemijski zadatak. ORP vrijedi u širokom pH rasponu, a ORP sonde su dovoljno robusne da se stave u procese za in-line mjerenje. Sonde mogu izdržati pritiske procesa koji prelaze 30 PSI.

ORP i ozon

U sustavu čiste vode, može se koristiti ORP za mjerenje otopljenog ozona. Međutim, čak i jaka oksidirajuća snaga ozona u umjereno zamućenim sustavima može dovesti do ORP vrijednosti daleko ispod očekivanih, pa čak i negativnih vrijednosti. Općenito, praćenje ozona s ORP-om na izvoru dobro funkcionira, ali mjerenje prljave vode postaje nepouzdano.