Data loggeri za nadzor temperature u ljekarnama

Data loggeri za nadzor temperature u ljekarnama

Data loggeri za nadzor temperature u ljekarnama

Tvrtka Agrologistika d.o.o. iz Čakovca razvila je sustav za nadzor temperature u hladnjacima, rashladnim komorama i sl. Sustav se sastoji od centralne jedinice (data loggera) Klimalogg PRO i senzora temperature, koji bežično šalju podatke na centralnu jedinicu, do 100m udaljenosti.

KARAKTERISTIKE SUSTAVA

  • Mjerenje temperature i memoriranje izmjerenih vrijednosti.
  • Memorija za 50.000 izmjerenih podataka
  • Mogučnost odabira vremenskog intervala uzimanja uzoraka (1,5,10,15,30 minuta ili 1,2,3,6 sati)
  • Slanje podataka sa KlimaloggPRO data loggera direktno na osobno računalo preko USB prijemnika
  • Memoriranje podataka sa datumom i vremenom uzimanja uzorka, na data loggeru i osobnom računalu
  • Na jedan KlimaloggPRO data logger može se spojiti do 8 bežićnih senzora 
  • Zvučni alarm na samome uređaju
Klimalogg PRO data logger

Bežični senzor temperature na kablu za Klimalogg PRO


KlimaloggProMailer software 

  • Slanje dnevnih i mjesečnih izvještaja o temperaturi na željene e-mail adrese
  • Slanje e-mail i SMS alarma u slučaju da je temperatura izvan postavljenih vrijednosti

Dnevni pregled temperatura:

KlimaloggProMailer software sam automatski generira izvješća sa pregledom svih temperatura za prethodni dan. Izvješće se automatski generira na računalu i šalje korisniku na željenu e-mail adresu.


Mjesečni pregled temperatura:

Također na kraju mjeseca, KlimaloggProMailer software sam automatski generira izvješća sa pregledom svih temperatura za prethodni mjesec. Izvješće se automatski generira na računalu i šalje korisniku na željenu e-mail adresu.


E-mail poruka u slučaju alarma:

Ukoliko neka od izmjerenih vrijednosti temperature izlazi izvan zadanih granica, korisnik dobiva alarm na zadanu e-mail adresu. U alarm poruci zabilježeni su datum i vrijeme alarma, na koji senzor se odnosi alarm i koje su zadane temperaturne granice za taj senzor. Ujedno je prikazan i pregled ostalih temperatura sa ostalih senzora, ukoliko postoje.